POLITYKA PRYWATNOŚCI- GETPRICE.PL

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych, jak je gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem getprice.pl („Serwis”), wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Państwa dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z ustawodawstwem polskim: ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administruje Państwa danymi osobowymi?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kamila Pawłowska ”Getprice.pl” z siedzibą przy ul. Kopernika 5/3, 61-880 Poznań, Polska.


Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP oraz adres poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie oraz obsługi i realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

Możemy również rejestrować Państwa dane, kiedy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

Wypełniając formularz, mogą również Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Getprice.pl informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażona przez Państwa zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.

Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do części niniejszej Polityki prywatności dotyczącej plików cookies.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyrazili Państwo zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Państwem drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Państwa zapytania, ustalania Państwa preferencji dotyczących produktów, sposobu płatności oraz wysyłania do Państwa materiałów promocyjnych i marketingowych.


Jakie są Państwa prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinni Państwo skontaktować się z nami.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Proszę pamiętać, aby nie udostępniali Państwo publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Państwa wyłączną odpowiedzialność.


Prawa autorskie

Serwis jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Państwa do korzystania z naszego Serwisu, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązują się Państwo do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji w Serwisie. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu, wyrażają Państwo automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności Serwisu.


Nasze dane kontaktowe:

KAMILA PAWŁOWSKA - GETPRICE.PL

Ul. Kopernika 5/3, 61-880 Poznań

NIP: 555-207-51-51Pliki Cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzają Państwo częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Państwa potrzebom.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Państwa komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Serwisu.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies?

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia usług;

 2. dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb;

 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

 4. prezentacji reklam w sposób dopasowany do Państwa wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Państwa miejsca zamieszkania;

 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

 2. stałe - są to pliki przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

 2. pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;

 3. pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

 4. pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

 5. pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Państwa przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Mogą jednak Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, można dokonać za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.


Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie.

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Serwisie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczną Państwo korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

ZESPÓŁ GETPRICE.PL